Partneři

Kampaň připravila organizace Educon pro Česko proti chudobě ve spolupráci s organizací NaZemi.

Velký dík patří sponzorům a partnerům kampaně:

Lukáš Francl XOXO Prague

Daniel Tuček – Studio Golden Dawn

Kateřina Oujezdská KO Casting

Jakub Patočka, Saša Uhlová – Deník Referendum

Hypermarket Film

Studio Prosvěta

Ema Vlčková a Zbyněk Hrbata – Foto Revival

Matouš Outrata

Marek Sebera

 

Akce byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost z jejich strany.